Event Information

 Idre Fjäll, Sweden
28 August 2021

Salming Idre Fjällmaraton 2021

Vi tycker att det är allas rätt att någon gång få känna sig oslagbar. Inte i förhållande till någon annan, utan i förhållande till dig själv. Oslagbar för att du uppnått något du inte trodde var möjligt. För att du vågat något du inte trodde du kunde. För att du tog dig ut i okända marker och vann. Vann över den där lilla rösten som sitter och säge

We think it's everybody's right to some time feel invincible. Not in comparison to someone else, but in relation to yourself. Invincible, since you accomplished something you didn't think was possible. Because you had the courage to do something you didn't think you could do. Because you went out there, in unknown fields and won. Won over that litt

84 km - Järvens Stig

ITRA Points
3
Mountain Level
  2
Finisher Level
  350
National League
-

Course details

 Race Date: 2021/08/28
 Start Time: 04:00:00
 Participation: solo
 Distance: 84.90
 Elevation Gain: +2020
 Elevation Loss: -2180
 Time Limit: 15:0:0
 Number of Aid Stations: 6
 Number of Participants: 150
 
 

About the Race

Mobiltäckning? Skulle inte tro det. På Järvens stig är det du. Och så är det, ja… du. Här är det långt till det mesta av det vi kallar civilisation. De 84 km från Lövåsen till Idre Fjäll är kärva, ofta obanade – och svidande vackra. Trampa stigar som inte längre finns, följ urgamla stråk. Möt vildmarken, på vildmarkens villkor.

Mobile coverage? Wouldn’t think so. On the Trail of the Wolverine it’s you. And then it’s, well…you. Out here, the so called civilization is far away. The 84 K from Lövåsen to Idre Fjäll are rough, sometimes pathless – and dazzlingly beautiful. Tread trails that no longer exist, follow ancient routes. Meet the wilderness, on it’s own terms.

Copyright @ 2002-2021 ITRA, All Rights Reserved