Event Information

 Ljugarn, Sweden
15 March 2024 to 16 March 2024

GotRun Trail Fest 2024

SVETTIGT. SOLIGT. SAGOLIKT. #Run4Diabetes! Givetvis är det tävling, vinnare kommer koras & medaljer delas ut, men fokus är inte loppet utan löpäventyret tillsammans på östra Gotland under en årstid man inte förknippar Gotland med. Samtidigt som vi ordnar loppet samlar vi in pengar till välgörenhet med Barndiabetesfonden. Mer info: www.runraisers

SWEATY. SUNNY. SPECTACULAR. # Run4Diabetes! Obviously this is a race & winners will be celebrated & medals given, but the focus is on the running experience on Gotland in a season which you normally don't associate with Gotland. We will all run the race for charity raising funds to the Swedish Child Diabetes Foundation. More info: www.runraisers.c

"ENKLE" 50 miles

ITRA Points
Mountain Level
  -
Finisher Level
  370
National League

Course details

 Race Date: 2024/03/16
 Start Time: 07:00:00
 Participation: Solo
 Distance: 81.00
 Elevation Gain: +594
 Elevation Loss: -594
 Time Limit: 14:0:0
 Number of Aid Stations: 4
 Number of Participants: 100
 
 

About the Race

BANAN: - Ljugarn > Anga Prästänge > Ljugarn - Starten av "Enkle 50miles" går vid Pensionat Lövängen i Ljugarn, där första milen går på mestadels skogsstigar fram till fornborgen Torsburgen, vidare på väg upp till Anga Prästänge där banan vänder. Mer skogsstig fram till Katthammarsvik. Sedan kustlinjen längs Östkustleden (orange markeringar på träd/stenar/stolpar) - Målet är vid Pensionat Lövängen i Ljugarn - Underlaget är sten, asfalt, grusväg, sand & skogsstigar - 3 x energistationer med vatten, sportdryck & tilltugg - Du springer i Gutarnas spår - OBS! Beräkna & ta med den vätska/energi du behöver - OBS! Obligatoriskt att ha banan nedladdad till klocka/mobil för navigering, då banan är EJ MARKERAD hela vägen! Mer info: www.runraisers.com

THE COURSE: - Ljugarn > Anga Prästänge > Ljugarn - The start of "Enkle 50miles" is at Pensionat Lövängen in Ljugarn, where the first 10k is run mostly on forest trails to the ancient ruin Torsburgen, continuing to Anga Prästänge where the course turn. More forest trails to Katthammarsvik. Then you run along the coast line following Östkustleden (orange markings on trees etc.) - The finish is at Pensionat Lövängen in Ljugarn - Surfaces: Stone, gravel, asphalt, sand & forest trails - 3 x energy stations with water, sports drink & snacks - You run the Gothic trail - NOTE! Bring the water/sports drink/energy you need - NOTE! Mandatory to have the route downloaded to your watch/mobile to navigate, as the route is NOT MARKED the whole way! More info: www.runraisers.com

Copyright @ 2002-2021 ITRA, All Rights Reserved