Event Information

 örnsköldsvik, Sweden
07 June 2019

High Coast Ultra 2019

130 Km

ITRA Points
5
Mountain Level
  3
Finisher Level
  360
National League
-

Course details

 Race Date: 2019/06/07
 Start Time: 21:00:00
 Participation: Solo
 Distance: 131.00
 Elevation Gain: +3310
 Elevation Loss: -3290
 Time Limit: 26:0:0
 Number of Aid Stations: 4
 Number of Participants: 130
 
 

About the Race

Loppet kommer gå längs Höga Kustenleden. Underlaget varierar från asfalt till extremt tekniska sten- och rotstigar. En ungefärlig uppdelning av underlag är enligt följande: Asfalt: 15% Grus/körvägar: 38% Stig: 47% Totalstigning: ca 3500 höjdmeter Leden är markerad med orangefärgade markeringar och blåvita skyltar. Arrangören förbättrar på vissa punkter, genom egna skyltar, för att minimera risken för felspringningar. För personer med röd/grön färgblindhet så kan de orangefärgade markeringarna vara svåra att se. Vid några tillfällen kommer ni att avvika från leden; direkt vid start under ca 700m samt vid målgång där man de sista 5 kilometrarna följer en väl snitslad bana. Leden har 2021 dragits om vid Småtjärnarna och har nu en ny sträckning förbi Hamptjärn. Bekanta er med banan i förväg, alternativt ladda ned etappkartor eller GPX-fil av banan att ha med er under loppet. OBS! Arrangören kommer inte dela ut ledkartor som under tidigare år.

The race will take place along Höga Kustenleden. The surface varies from asphalt to extremely technical stone and root paths. An approximate division of substrates is as follows: Asphalt: 15% Gravel / roads: 38% Level: 47% Total ascent: about 3500 altitude meters The trail is marked with orange markings and blue and white signs. The organizer improves at certain points, through its own signs, to minimize the risk of error runs. For people with red / green color blindness, the orange markings can be difficult to see. On some occasions you will deviate from the trail; directly at the start during about 700m and at the finish line where you follow a well-cut track for the last 5 kilometers. The trail has been rerouted at Småtjärnarna in 2021 and now has a new stretch past Hamptjärn. Familiarize yourself with the course in advance, or download stage maps or GPX file of the course to take with you during the race. NOTE! The organizer will not hand out leader maps as in previous years.

Xicon